Het wekelijkse afzeikstukje (97)

rechtertr“Het intro wordt weer eens gebruikt om DSR af te zeiken (…) Ho-ho, leg liever je ouwemoer het zwijgen op (…) Wat was er mis met haatbraaksel? ‘t Is toch de waarheid, ja of nee? (…) Suck it up en leer ervan (…) Jij meet voortdurend met twee maten, soms zelfs met drie. Dat maakt toch deel uit van je personage? (…) Wie zaait, die oogst, maar kennelijk is dat tegen mijnheers superijdele beentje. Jammer joh. -milde glimlachicoon- (…) Het echte wegpesten/jagen is het domein van de blogbaas (…) Het proberen weg te zetten van reageerders waar je het niet mee eens bent door ze te betichten van alcoholisme, psychische problemen en niet-normaal zijn in het algemeen behoort standaard tot APD’s toolbox (…)”

… dit is echt de oogst van slechts vijf dagen (maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november) …

Dit blog staat zoals bekend open voor reacties. En niet alleen voor reacties die de blogbeheerder welgevallig zijn, zoals uit bovenstaande opsomming moge blijken. De citaten zijn alle afkomstig van een en dezelfde reageerder, De Schrijvende Rechter (DSR), in zijn gloriejaren geliefd en verguisd op de ikjessite van de NRC. Toen aldaar de reactiemogelijkheid werd uitgezet, verlegde de man zijn werkterrein naar de buren en toen het daar niet meer prettig toeven was vervolgens naar het blog dat jullie nu met een bezoek vereren. We citeren nog even door, commentaar overbodig en ook ongepast, want zoals alle lezers weten wordt dit weekoverzicht nu juist al 96 keer niet misbruikt voor nabranders van de blogbeheerder. Maar dit is echt allemaal de oogst van slechts vijf dagen reageren door een en dezelfde reageerder (maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november):

Hij heeft het, met andere woorden, achter de ellebogen (…) DSR zal je blog niet langer verontreinigen met zijn aanwezigheid.

“Wat APD eigenlijk nodig heeft, is een blog-geisha, iemand die z’n cyberslofjes komt brengen, zegt dat ie weer goed van zich af heeft gesproken en dat ‘t zo’n stoer blogbaasje is. (…) Luv doet haar best, maar APD heeft ze liever nog een tikje nederiger. – milde glimlachicoon- (…) Zonder verder argument (…) door de blogbaas afgeschoten in zijn wekelijkse afzeikstukje (…) Hypocrisie komt in vele vormen. Die van APD uit zich in zijn vrome preken en praatjes over vriendelijk reageerdersschap aan de ene kant, en de keiharde wijze waarop hij op de persoon speelt als zijn tamelijk gevoelige ego wordt gekrenkt. Het vrome mondje, het kapittelende vingertje in combinatie met het gestrekte beentje. Hij heeft het, met andere woorden, achter de ellebogen (…) DSR zal je blog niet langer verontreinigen met zijn aanwezigheid.”

97dominee-op-kanselNou, dat zullen we dan maar hopen. Hoewel de aanwezigheid op zich niet verontreinigt, maar de reacties van het soort als hierboven wel. Door ondergetekende worden ze beschouwd als de “b-kant” van deze reageerder (“een kant die wellicht een ieder heeft, maar die een ieder ook kan temperen in gezelschap, vrijwillig of desgevraagd”). Immers, de man heeft ook een a-kant, die van de vlijmscherpe Eindoordelen, mooie metaforen, en de lezenswaardige verhalen en anekdotes uit de oude doos, hetzij pure fictie of losjes gebaseerd op diens kleurrijke christelijke jeugd.

“Grappig dat juist DSR zich als beschermengel opwerpt, doorgaans een teken dat de ruziekettingzaag aan het warmknetteren is.”

Zuur bijt niet alleen het hardste graniet uit, maar verwoest ook het bloemenbed. Blogbaas dezes probeerde het aanvankelijk met een onthutst: “DSR, heb jij niets anders te doen op deze maandagmiddag dan mij onmiddellijk na plaatsing van het nieuwe weekoverzicht af te zeiken?” Toen met een persiflage op de typische stijl van zijn aanvaller: “Grappig dat juist DSR zich als beschermengel opwerpt, doorgaans een teken dat de ruziekettingzaag aan het warmknetteren is” en de verzuchting dat diens tenen zo lang zijn “dat het moeilijk lopen moet zijn.”

DSR_slagroomtaartHij riep aanvankelijk vooral op tot redelijkheid. “Het zou fijn zijn als je het [schelden] op deze site achterwege laat, of alleen in opperste woede doet, ‘s avonds laat en/of met een borrel op. Want in die gevallen kun je op begrip rekenen.” Gaandeweg werd echter een authentieke ergernis merkbaar. “Omdat dit mijn eigen blog is, negeer ik dit alles niet, maar reageer ik erop. Ik vind dat mijn taak als blogbeheerder (…)Jij mag toch in feite alles doen? En als anderen precies hetzelfde doen, dan gaan krijsen als een speenvarken en de onheus bejegende honende zielepiet uithangen? (….) DSR staat met de mond vol tanden in zijn hansopje voor de spiegel.” 

… dat zou alleen maar correct zijn, als ik wèl aardig tegen je doe, maar je in mijn hart een eikel vind. Welnu, ik doe niet aardig tegen je.

De wat afgekloven maar daarom niet minder treffende metafoor van de buurtkroeg werd niet geschuwd. “Ga je in het dagelijkse leven ook elke avond naar een café waar je de kroegbaas uitscheldt, de maat neemt over het aangeboden bier, of zoek je als het je ergens niet bevalt een andere kroeg op? “ zo luidde de retorische vraag van de blogbaas. Desgevraagd gevolgd door een “ik zinspeel inderdaad op je vertrek, ik vraag me in gemoede af wat voor lol je erin hebt om hier dagelijks je zure adem te laten ruiken (…) Jij noemt dat hypocriet, schijnheilig … weet je, DSR, dat zou alleen maar correct zijn, als ik wèl aardig tegen je doe, maar je in mijn hart een eikel vind. Welnu, ik doe niet aardig tegen je …” 

Enfin, voila, hopla, DSR nam dus vorige week weer eens de kuierlatten.  Het nawoord van de blogbeheerder was in het licht van het bovenstaande bepaald waardig te noemen, maar de meningen daarover mogen verschillen, dit weekoverzicht is immers niet bedoeld als eindoordeel: “Je kunt niet dagelijks degene die je een platform biedt, maar ook je medereageerders, uitmaken voor alles wat er maar in je opkomt, voorzien van smalende glimlachiconen. Dat doe je niet.” schreef hij, en hoorden we daar nou in de verte de echo van Jan-Peter Balkenende? Cafe Apiedapie“Daar hou je mee op als je een klein beetje om je heen kijkt in de buurtkroeg. Op een gegeven moment dan valt het stil om je heen. Dat pik je op, of als het duidelijk tegen je wordt gezegd, door meerdere personen, dan pas je je gedrag aan … of je taait af (…) DSR neemt afscheid in stijl: “Hij heeft het achter zijn ellebogen” wordt me toegevoegd. Over op de persoon spelen gesproken. Een diepe schande, deze trap na. En ik ga over tot de orde van de dag.” Ja, deed hij dat maar, verzuchtte het hardwerkende deel van Nederland dat vandaag gewoon een lekker weekoverzicht wil lezen, zodat de week eindelijk kan beginnen. Maar goed, we zijn rond, want dit citaat hebben we hierboven ook al aangehaald.

“Als ik Apie zo bezig zie, dan doet me dat denken aan het organiseren van een kinderpartijtje met een paar vervelende jongetjes erbij.”

En er waren natuurlijk ook nog andere reageerders. Zo verzuchtte Luvienna: “Ha fijn, weer een echt intro (…) Jammer van die keffertjesstroom aan reacties die eronder staat.” Riverside Blues memoreerde nog maar eens: “DSR karakteriseert mij met: RSB likt naar boven, trapt naar beneden.” En Indra had weer een treffend beeld paraat: “Als ik Apie zo bezig zie, dan doet me dat denken aan het organiseren van een kinderpartijtje met een paar vervelende jongetjes erbij. Maar bij een kinderpartij worden ze in ieder geval aan het eind nog opgehaald door ouders van vaak hetzelfde kaliber.” Heer Rozenwater: “Net als bij Luvienna bekruipt me het groundhog day gevoel. DSR die aankondigt dat hij afscheid neemt. Hoe vaak is dat niet al gebeurd? Hij wil dat de meereagerende blogmaster geen hekel aan hem heeft, hem welkom heet. Als dat een redelijke eis is, dan werkt dat natuurlijk twee kanten op. Dan mag de blogmaster ook eisen dat zijn bezoekers hém op prijs stellen.” 

En behulpzaam gooide onze Rozenwater nog een vat olie op het vuur door te verwijzen naar een haatblog dat exreageerder Keessie de Gymnasiast in allerijl op zijn eigen site had geplaatst. In lijn met de goede gewoonte om in het intro geen persoonlijke vetes uit te vechten beperken wij ons tot de mededeling dat de derde alinea in dat artikel aantoonbaar fout is. Er is hier niets misvormd, er is hier wel transparant met vierkante haken [ deze dus] gemodereerd.

kees jezusRonduit koddig was het dat gewezen welzijnswerker Keessie hetzelfde artikel meende te moeten gebruiken om de wereld te verblijden met de vertaling van het onvertaalbare Portugese “saudade”. Volgens onze exgymnasiast betekent dit “smachten”. Dit diepe inzicht ontleent hij aan een verblijf op een Portugese chatsite. Blogbeheerder dezes kon zijn verontwaardiging niet onderdrukken. “Ik heb jaren door Portugal gezworven”, schreef hij afgemeten, “ op zoek naar de saudade. Praten. Voelen. Het aparte: bij toeval toen ik er zeker niet naar op zoek was, kwam ik er ineens achter en wel in … Nederland, in een dorpje aan de Noordzeekust. Ik zag een eenvoudig standbeeld van een vissersvrouw, die uitkeek over de zee. In haar ogen glansde dat waarvan ik onmiddellijk wist dat het de saudade was: het wachten op haar man, die nooit meer weerom zou komen, het leed, de diepe droevenis maar tegelijkertijd het besef, de trots, dat dit bij haar leven hoorde, sterke vrouw, de power van de weduwe van een 97vissersvrouwvissersman, verdronken ver op zee.”

Elders toonde HR zich overigens gefrustreerd door het vernaggelen van alweer een community project door exreageerder DSR, te weten de Verkiezing van de Reageerder van het Jaar 2015: “DSR, door jouw koppigheid, je kleinburgerlijke angst dat de gek met je wordt gestoken, je gebrek aan voorstellingsvermogen, je onvermogen gezellig mee te spelen, jezelf eens niet op de voorgrond te plaatsen, heb je een mooi project, hoe nutteloos ook, de grond in geboord” en hij gelastte de verkiezing tot nader order af. “Zoals je weet heb ik me tot het uiterste ingezet om een eerlijke transparante stemprocedure op te zetten. In die aanloop ben pixum 8ik zwaar teleurgesteld geraakt in de betrokkenheid van met name één persoon. Van mij hoeft het niet meer.” Daar is geen woord Spaans bij. Er zal dit jaar geen Reageerder van het Jaar zijn. Het is niet anders, en volgend jaar is er weer een jaar, toch?

Qua ikjes, hèhè, daar zijn ze dan eindelijk, blijft het een zootje. Sommige worden meerdere keren geplaatst, zowel in de papieren krant, de NRC-site als hier, sommige worden overgetypt met een enkel vermakelijk autocorrectfoutje (“judoka” in plaats van “sudoku“), sommige worden met opzet verhaspeld. Het overzichtelijke stramien van weleer – te weten ergens aan het begin van de middag verschijnt er een vetgedrukt stukje en dat is dan het ikje van de dag – is ten einde.  Blogbaas dezes plaatste weer eens een disclaimer: “Ik voel me niet geroepen om telkens na te gaan of de vette stukjes echte ikjes zijn, en zo ja, waar en wanneer ze elders zijn geplaatst, en of ze wel of niet vanachter een betaalmuur zijn gerukt. Maar bij deze nogmaals: ik voel mij ongemakkelijk als hier stukken verschijnen die door de uitgever te koop worden aangeboden. Een link naar het betreffende ikje mag altijd. Een samenvatting van het ding ook, vergezeld van de recensie. En mocht je het hele ikje willen delen, doe dat dan in huiselijke kring via intiemere communicatiemiddelen dan een openbare website, zoals whatsapp, of een besloten yahoo-roedelforum” 

“Moge deze krant snel roemloos ten onder gaan met Vandermeersch voorop.”

Klare taal was niet blij: “Gisteren de NRC gebeld om het abonnement te wijzigen. Ik betaal 450 per jaar, terwijl er nu goedkopere worden aangeboden, nee bestaande abonnees kunnen pas meedoen na bepaalde tijd en te veel betaald wordt niet gerestitueerd, juist niet na minstens dertig jaar trouw abonnement. Moge deze krant snel roemloos ten onder gaan met Vandermeersch voorop.”

Behartenswaardige woorden werden gesproken door een oude bekende, NaamNomName: “Nu is het wel zo dat de vernieuwde digitale versie van NRC zeker geen verbeterde versie is. Zo is een groot gedeelte van de interactiviteit verdwenen: reacties op de site groeide hen kennelijk zodanig boven het hoofd dat die mogelijkheid in de meeste gevallen niet meer bestaat. (Zie de roemruchte kookrubriek: Alles kaput! Zelfs zijn alle vroegere reacties –van toen het nog ergens over ging en er ook inhoudelijk interessante commentaren werden gegeven– uit het digitale archief verwijderd. Voor eeuwig verloren in cyberspace: over ‘respectvol met vaste klanten omgaan’ gesproken.)”

#jesuisDSR - DSR
#jesuisDSR – DSR

Er was een ikje over een mevrouw die gereanimeerd wil worden omdat Annie over is uit Amerika “en dat wil ik toch echt niet missen”. Inzender: Meriam Rutten-Wijnen. Aanleiding voor de toen nog aanwezige DSR om op te merken: “Als het woord ‘kwiek’ opduikt in combinatie met 87-jarige dames, dan is DSR al gauw geneigd de pijp aan Maarten te geven, zonder reanimatie graag. Ondertussen wordt er weer een patient in haar grootste intimiteit geofferd aan de Ik-jes-ijdelheidsmoloch, bah! Eindoordeel: 4- (zegge: viermin)”

Een heel aardig ikje vonden wij die van de Leidse studente Colette Bouwes Bavinck, die met haar gammele knalroze fiets met afgebroken trappers en verroest stuur bij een stoplicht bewonderende meisjesstemmen hoort: “Oooh kijk, die fiets is roze, zo mooi” en “Oooh (…) hij is ook GOUD!” Harriet Bergsma schreef een amateuristisch semi-beschouwend ikje over droedelen. Ze had zogenaamd een krulletje – “een analoge “vind ik leuk” – onder een artikel in de papieren krant gekrabbeld. Bertje: “Nagenietend kauw ik nog wat op mijn pen die ik al sinds het oplossen van de judoka in mijn mond heb” zou een heel mooi begin kunnen zijn van een nieuwe misdaad-feuilleton. In zoutzuur vermoed ik?

100e reactielepeltjeZowel de 100e reactie als de 200e werden door DSR geplaatst, om begrijpelijke redenen zullen de bijbehorende lepeltjes in het magazijn blijven.

98machiavelli

Op voorstel van Indra werden ook nogeens de duimpjes afgeschaft vanwege kwaadaardig gesjoemel, wat een week zeg! geen duimpjeHet was even wennen voor deze en gene. “Tja, on peut pas plaisir tout le monde”, lichtte blogbaas dezes het verstrekkende besluit toe, ” … of hoe zei Machiavelli het ook al weer? Bij een verandering krijg je felle weerstand van hen die vinden erop achteruit te gaan en slechts lukewarm support van hen die er op vooruit gaan.”

Ene Bert Baas schreef over twee blinden in de trein die bij het binnenrijden van het station zeiden: “Laten we nu maar afscheid nemen want op het perron verliezen we elkaar toch uit het oog en we zien elkaar vrijdag in ieder geval weer.” En dat vond hij kennelijk apart genoeg om naar de krant te sturen, een krant die het vervolgens opmerkelijk genoeg vond om het af te drukkken, zodat wij het met zijn allen moesten lezen. Ilona: “Ieder empathievoelend mens let wel op zijn woorden in situaties al deze. Ik twijfel er daarom aan of dit waar gebeurd is.” Indra: “Onze vriend Mopperkont zou dit ikje kwalificeren als een afluister-ikje. Een slap aftreksel van de persoonlijke, korte en puntige anekdote die de NRC aanvankelijk voor ogen had.” 

En A. Dapie scoorde een opname in pawi’s citatenboekje met deze: “Ja Bert, wat fijn dat je ook eens wat blinden in het echt hebt gezien, oeps ervaren!!! Wij, de andere mensen, vallen niet van onze stoel (sorry fysiek gehandicapten!!!) van je conclusie, maar wisten (sorry Alzheimer patienten!!!) dit al wat langer (sorry short people!!!). Zucht icoontje (sorry depressieven!!!). Sorry blinde (worden jullie weer gepakt!!!) en dove (jullie nu voor het eerst!!!) mensen!!! (sorry dieren!!!).” En hij deed er een fijne video van Randy Newman bij, tekst loopt door onder video, speel hem rustig af tijdens het op- en neerscrollen. Dat kan!

Het zoveelste politieagent-en-aangehouden-automobilistikje ging over een agent die zijn pen niet kon vinden en een automobilist – Henk Jan Witteveen – die de zijne snel moffelde. Agent: “Ik zag uw pen wel, maar dat vind ik onsportief”. Pawi: “Leuk, Witteveen! En voortaan de voice functie inschakelen als je die hebt. Of een bijrijdster meenemen.”

Nee, iemand doodrijden als je lazarus bent zou een Olympisch nummer moeten worden, nou goed?

Het meest terzake doende commentaar kwam van NaamNomName (met een reactie die abusievelijk wat lang in het moderatiefiltertje bleef liggen): “Het handhaven van de wet is geen sport, evenmin als het ontduiken ervan: da’s precies wat er mis is met de huidige rechtsstaat: de calculerende agent versus de calculerende burger; hup wie d’r wint! Ik vroeg eens aan de toenmalige Rotterdamse korpschef Aad Meijboom waarom er nooit –vlak na sluiten der kroegen– alcoholcontroles werden gehouden bij de bekende uitgaansgebieden en caféconcentraties –in casu de Oude Haven– en zijn antwoord luidde: “Dat is niet sportief, want dat is vissen in een volle vijver.” Nee, iemand doodrijden als je lazarus bent zou een Olympisch nummer moeten worden, nou goed? Met die logica zou de politie ook weg moeten blijven bij De Kuip, want “die hooligans schoppen tóch altijd rottigheid”.”

Coventry Kersey Dighton Patmore (dichter)
Coventry Kersey Dighton Patmore (dichter)

De referendavragen van vorige week waren (uitslagen her en der verspreid over de site te raadplegen) :
• Wordt het voor Apie niet ‘ns tijd om zijn energie te gebruiken voor positievere dingen?
• Ben je voor of tegen het nieuwe sterrensysteem?
• Is Keessie door Apie weggepest?
• Welke SOA heb je of heb je ooit gehad?

Twee korte verhalen van reageerders alhier die elders het liken meer dan waard zijn (zij kunnen vette prijzen winnen):
http://www.editio.nl/schrijfwedstrijd/de-halfontdooide-diepvriesmaaltijd/
http://www.editio.nl/schrijfwedstrijd/korte-verhalen/

Onderbroek? In de kast misschien - A. Dapie
Onderbroek? In de kast misschien – A. Dapie

Qua kunst namen we afscheid van de 11e draad, tjokvol met reacties en verwelkomden we de 12e: “Wilt u kunst of kitsch of liever niets?” kreeg maar liefst 46 beoordelingen, waarvan een stuk of 40 waardering 1 (heel slecht), dus ook de sterretjes lijken hun langste tijd te hebben gehad vanwege sjoemelgedrag. Helaas voor Heer Rozenwater, die zo trouw zijn best blijft doen, samen met zijn ter zake kundige vriendin die er een cursus over heeft gevolgd, ontbreekt nu de tijd en plaats om hier nadere dingen over te zeggen.

Nee, ga nu maar eens proberen wat ikjes te lezen onderaan de homepage van de NRC, de krant die zo van lezersanekdotes zegt te houden. De reacties van de mensen uit het land staan hier, ze werden zoals altijd weer aangeleverd door de reageerders op deze site, veelal ex-NRC-reactanten, ex-Volkskrantbloggers en ex-weten-wij-veels. Stuur nu zelf eens een ikje naar de krant. Of scrol naar beneden en zeg wat het ikje van vandaag losmaakt. Plaats een reactie. Mag met een fantasie-emailadres. Druk een duimpje. Geef een sterretje. Plaats een smiley. Voor je het weet, sta jij volgende week in het intro.

Voorgaande afleveringen van deze rubriek zijn elders op dit blog te raadplegen. A. DapieReacties zijn welkom op apie@apiedapie.com. Kortom, het wordt weer een prettige week. Maar als je vindt dat het geen prettige week moet worden, ga dan vooral elders buurten.

Featured image (helemaal hierboven): is een feestelijke slagroomtaart met milde glimlachiconen, te deponeren op een plaats naar keuze. 

Advertentie

Auteur: Bas van Vuren

Schrijver - Rijmer - Kijker - Stemacteur - Figurant - Kent beroemde mensen - Maakt liedjes - Doet iets met #ikjes - Want ja - Je moet toch wat

214 gedachten over “Het wekelijkse afzeikstukje (97)”

 1. Context is alles. Door selectief te putten (ook uit steunbetuigingen) vervalst blogbaas de geschiedenis DSR-A. Dapie. Dat is geen verrassing.

 2. Ik stel je bij deze in de gelegenheid om alhier citaten te plaatsen die ik ook had moeten opnemen, PRbVS. Je hebt zoals iedereen vrije toegang tot de site, je kunt putten uit alle reacties tussen maandag 2 november 13:00 uur en gisterenavond (tijdstip van schrijven van dit intro).

  Selectief putten met het oogmerk een geschiedenis te vervalsen betekent immers: er zijn meerdere belangwekkende citaten die ik bewust niet zou hebben geplaatst omdat ze niet in mijn betoog van pas zouden komen.

  Waar hebben we dit soort redenering toch meer gehoord? Nog niet zo heel lang geleden op deze site minzame glimlachicoon

  Maar enfin, de schone lei is pas een half uurtje oud. Graag nodig ik je dus uit om nu de boter bij de vis te doen. Wie beschuldigt bewijst.

  Welke citaten mis je en welke steunbetuigingen had ik verder nog moeten plaatsen?

 3. Gelukkig geeft het nieuwe intro na een serie J’accuses waarin – begrijpelijk – een hoop ongenoegen geloost moest worden, weer een accurate samenvatting van de afgelopen week (waar inderdaad die eerdergenoemde ongenoegens een significant deel van uitmaakten) met Ikjes, commentaar op Ikjes, verwijzingen naar prachtige verhalen (dank blogbaas!0 en het memoreren van een nieuwe kunstdraad.

  Ojee, dit is al de 97e! onthutst icoontje

 4. PR-bureau Valsch Spel zou eens bij een goede opticien (optometrist) langs moeten gaan om een leesbrilletje aan te schaffen. Zo’n brilletje dat niet alleen maar koppen ziet maar ook de rest.
  En een open vizier zou ook niet misstaan.

 5. PR-bureau 13:25

  Ben je nou echt te laf om onder je “eigen” (allereerste) Nick name hier te reageren?

  Als ik Apie was zou ik nog wel de gedane belofte van nog 3 intro’s inlossen, maar daarna een welverdiende blog-pauze/vakantie inlassen, aangezien dit hele gedoe belachelijk veel energie kost en zo te zien gigantisch veel ergernis oplevert. Man, waar doe je het allemaal voor! Ik neem aan dat je ook nog een baan hebt, waar je je energie in moet steken.

  En dan ook meteen weer dat kinderachtige sterretjesgedoe onderaan het Intro. Het is echt te zielig voor woorden.

 6. “Hoi mam, ik heb het intro niet gehaald!”
  “O, zoon, is dat erg?” “Nee mam, het is heerlijk.” “Fijn zoon. Was het moeilijk?” “Nee mam. Iedere keer als ik iets schreef zocht ik een van onze poezen op, las mijn bijdrage voor en afhankelijk van de reactie drukte ik op reactie plaatsen”. “En wat voor een reactie rechtvaardigde plaatsing?” “O, gapen, knipogen, plots verwoed met de linker achterpoot achter het oor krabben, dat soort reacties.” “O, dus je hebt er goed over nagedacht?” “Ja mam, dat doe ik toch altijd?” “En nu?” “Nu is er even geen reactie voorhanden, dus ik laat het aan jou.” …
  “Mam…?” “Sorry kind, ik was in slaap gevallen…”

  Daar gaat ie dan, het aftellen is begonnen.

 7. Vandaag een bijzonder intro en een adequaat verslag van een zeer turbulente week.
  Knap dat de blogbaas deze voor hem beslist niet aangename woorden nog eens op een rijtje weet te zetten, de ikjes commentaren bespreekt en dan ook nog de beschuldigingen van Kees de gymnasiast moet pareren.

  Gelukkig was niet alles kommer en kwel, referenda, kunst en kitsch brachten verlichting.

 8. Rien ne va plus.

  Stoom afblazen is eenieder gegund.

  Nu DSR op de kunstofkitschofnietsdraad een andere kijk op de kwestie heeft ( wat niemand zal verbazen), zou hij het beter hier kunnen laten weten. Tenzij hij zijn bijdragen vindt horen onder kunst of kitsch of niets.

  Opnieuw een twistgesprek voeren is echter onmogelijk geworden. Het was geen kunst meer, geen pittig debat, geen mooie vondsten om de ander af te troeven. Dat vind ik wel een opluchting. Le roi est mort, vive le roi. Zoiets. Over de A-kant van DSR.

  Het ikje van vandaag was er al vanochtend vroeg. Nieuw beleid bij NRC. Moet nog terug te vinden zijn.

 9. Voorzichtiger met alcohol

  Gisteravond naar Leiden getogen voor de reünistenavond van het Leidsch Studenten Corps op Minerva. Altijd gezellig met een jaarlijks weerzien van vrienden en bekenden.

  Vroeger vloeide de alcohol rijkelijk, maar met het vorderen van de leeftijd is men voorzichtiger en verstandiger geworden. Wel heel bont maakte een jaargenoot het die tijdens het diner al snel bedankte voor een volgend glas wijn met de opmerking: „Nee dank je, geen alcohol meer, ik moet vanavond nog met de trein.”

  Tom W.J. Schulpen

  eigenlijk de moeite van het overzetten niet waard, maar ja…

 10. Mijn commentaar was ook de moeite niet waard, dus dat heb ik maar op het andere draadje laten staan. 😉

 11. Gevonden in de cache van Google 🙂
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O3xf7Prond4J:www.nrc.nl/next/2015/11/08/voorzichtiger-met-alcohol-1555301+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&lr=lang_en|lang_nl

  Tom W.J. Schulpen

  Gisteravond naar Leiden getogen voor de reünistenavond van het Leidsch Studenten Corps op Minerva. Altijd gezellig met een jaarlijks weerzien van vrienden en bekenden.

  Vroeger vloeide de alcohol rijkelijk, maar met het vorderen van de leeftijd is men voorzichtiger en verstandiger geworden. Wel heel bont maakte een jaargenoot het die tijdens het diner al snel bedankte voor een volgend glas wijn met de opmerking: „Nee dank je, geen alcohol meer, ik moet vanavond nog met de trein.”

 12. Oeps… dubbel op, dan mag die jaargenoot een hele week niet met de rein.
  Sorry Indra.

 13. Jeetje, nu hebben we hem drie keer 😀 Mijn commentaar ben ik vergeten, maar ik was hier niet zo blij mee geloof ik. Ik vond het een standaardgrapje, en dat is het Tom. Niet meer doen. Neem dan maar liever een flinke neut zodat je vergeet wat je gisterenavond hebt gehoord.

 14. Is het dan een idee om allemaal hier via een rooster een ikje te schrijven? Eigenlijk zou ik graag een ikje van Klare Taal willen lezen. Al valt het natuurlijk niet mee, met zo een nickname, je doet het al gauw niet goed. Wanneer zijn ze eigenlijk ooit met dat hele ikje gedoe begonnen? En waarom? Net zo iets als, kom hoe heet het ook al weer? Burger journalistiek? Afgezien van Yalya en GeenStijl is dat ook nooit iets geworden.

 15. Net eens op GeenStijl gekeken. Niet bepaald onder de indruk maar ik ben niet bepaald hun doelgroep. Er is een item waar je aan de hand van je postcode kunt zien hoeveel Niet-Westerse Allochtonen er in je wijk wonen. Nou ben ik vrij tolerant en je mag doen, nee schrijven wat je wilt…toch vind ik dit vrij ver gaan, en echt durven doen ze niet. Als ze consquenties hieruit trekken zouden ze ook een gele sterren uitdeelpunt moeten aanbieden. Kunnen hun lezers deze op de deuren van hun buren plakken. Maar ja, het is de Telegraaf, schrijven voor de bezoekersaantallen, doorpakken ho maar.
  54 procent. Ik zou liever weten hoeveel PVV’ers er wonen, of GeenStijl bezoekers. Nu is slechts het gedeelte wat de hele dag in de buurt kroeg zit verdacht.

 16. Ik kan dit nu wel plaatsen want bijna iedereen kijkt nu DWDD. Kunnen we ook doen, nu er bijna allemaal goede mensen hier overblijven samen een uitzending bijwonen. Wacht even de telefoon gaat.
  “Ja mam?” “Dat zou je toch niet meer doen?” “Wat mam?” “Je gevoel van humor botvieren op mensen waar je van houdt?” “Ja, maar…” “en hoe verhoudt dit zich nu tot je nieuwe poezensysteem?” “Nou, ze gapen zich suf dus dat zit wel snor!” “Misschien verveel jij ze wel, heb je daar wel eens over nagedacht?” “Ik? Nadenken of vervelen?” “Ik moet nu ophangen want je stoort mij bij DWDD!” “Maar jij belt mij toch?”
  Opgehangen.
  Dit was de derde van een kortlopende reeks, en laatste. Ik ga nu lopen en tot woensdag!

 17. Het fenomeen ikje was destijds (2008?) kei innovatief, TA. Tot in het verre buitenland moesten de bedenkers er lezingen over geven. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Er zijn boeken over volgeschreven, bloemlezingen, ikjesschrijvers en -reactanten (waaronder DSR, lallende lummel, jammerende jurk) geinterviewd, met paginagrote portretten in glossy magazines. Zou je nu niet meer zeggen, het concept is vernaggeld, liefdeloos gemanaged door mensen die er geen affiniteit mee hebben.

 18. O, echt? Zouden die glossy’s nog ergens te raadplegen zijn? Ben wel benieuwd.

 19. GeenStijl is bijzonder eng. Niet meer op klikken (tip). Als je er vaak surft en reageert – onder sneue nicknames – dan bestaat het gevaar dat je die manier van reageren meeneemt naar andere websites.

 20. Sommigen doen dit dagelijks, samen DWDD, Jinek of Pauw kijken en dan via twitter zeggen wat ze ervan vinden. Ik ontmoet Luvienna weleens op die manier. Maar doorgaans te weinig tijd of andere dingen te doen.

 21. GeenKans op 19:47.

  Zo VI kijken, met na afloop een derde helft. Ik heb nooit een eerste, tweede of derde helft meegedaan. Toen ik de voetbal leeftijd van zes had bereikt hadden mijn ouders zich van mij afgekeerd. Voorlezen heb ik ook altijd zelf gedaan. Ouderavonden idem dito.

  Zodra ze dement zijn neem ik wraak.

  Heb jij, A. gevoetbald? Of iemand anders hier?

  Stik. Zou pas woensdag terugkeren, maar ik ben niet gaan wandelen. Het regent te hard.

 22. Glossy M destijds bijlage bij NRC. Ergens in 2009. Wellicht al googelend op te snorren. Ook een enkele reageerder heeft er vast eentje ingelijst boven het bedje hangen.

 23. Het ziet hier inmiddels blauw van de reacties.
  Zou deze inzender zich een beetje kunnen beheersen en niet alles eruit gooien wat er in zijn begenadigde brein opkomt?

 24. Dank je Apie. Maar ik wil geen boek over ikjes, ik wil glossy foto’s zien van reageerders alhier. Maar je moeite is hartverwarmend!

 25. Dank je, Timmer. Die moeite was vanwege je vragen over waarom ze ooit met ikjes zijn begonnen, burgerjournalistiek e.d. Zijn je eigen vragen, maar kennelijk vuur je het allemaal maar af zonder in een antwoord geinteresseerd te zijn. Zal er aan denken de volgende keer.

 26. Nou nou nou, verkeerde been en zo? Wat ik zag waren boeken met ikjes, vol ikjes dus, en alleen maar ikjes. Maar goed, je hebt gelijk hoor.

 27. Ik ga de bieb vragen of ze, indien nog niet het geval, ze willen aanschaffen, en dan zal ik er een blogje over schrijven en bij jou pitchen, ok?
  Ik kijk nu naar buiten en zie bepaald geen prettig fietsweer maar ik moet erop uit. Ook geen brommertjesweer trouwens.

 28. Wellicht is er een rijke stinkerd die even een scannetje van de inleiding op de site kan zetten. Kan me zelfs herinneren dat die bewuste M special bij de NRC online heeft gestaan. Zal wel verloren zijn gegaan, google kan hem in ieder geval niet meer vinden.

  Blogjes welkom, indien over een onderwerp en met een bepaalde lijn erin, pitchen ook, zoals je weet. Je schrijft veel op je eigen blog, soms zitten daar bij prachtige dingen bij, aarzel niet om (maximaal een keer per dag, en met toelichting) de directe link naar dat betreffende artikel te maken, bij voorkeur on topic, maar da’s niet moeilijk, met name in de ikjesdraad gaat het over van alles en nog wat. o_O

  Hier een stralend zonnetje, helaas moet ik zo meteen een ruim vijf uren durende reis in de eerste klasse van een internationale trein gaan maken. Niet prettig, maar we slaan ons er wel doorheen.
  Zet je helm op!

 29. Hier istie dan. Had ik kunnen uitstellen tot na tweeën, maar dan heb ik andere dingen te doen. Nadenken over dit ikje bijvoorbeeld. Ik snap namelijk de reden waarom er een smartphone overgedragen wordt niet.

  Smartphone

  Behendig gebruikt mijn schoonmoeder (75) de tablet die wij haar een paar jaar geleden cadeau deden. Alhoewel: sindsdien fungeren wij als helpdesk voor alle vragen. Om die reden leek het ons jarenlang beter om haar geen nieuwe telefoon te geven. Na enig doorgeschuif van gebruikte telefoons was het toch onontkoombaar. Ze krijgt mijn oude iPhone. Daar moet wel een nieuwe simkaart in. Ons nichtje van 16 heeft veel geduld en daarom gaat zij daarvoor samen met mijn schoonmoeder naar de telefoonwinkel. De enthousiaste medewerker aan de balie vraagt: „En mevrouw, heeft u al eens eerder een smartphone gehad?” Waarop mijn schoonmoeder antwoordt: „Wat is een smartphone?”

  Peter van Keulen

 30. AH, het werk roept begrijp ik? Toch bijzonder dat je van je hobby een bijbaantje hebt weten te maken. Zelf zou ik liever machinist zijn geworden maar met jouw verbale begaafdheid is kaartjes knippen zeker keigoed👍🏿

  Er zijn zoals je ziet sinds enige tijd duimen, en meer, in verschillende huidskleuren. De wereld wordt langzaam een betere plaats.

 31. Raar afzeikikje van een oud besje. Heel normaal dat iemand niet meteen weet wat een smartphone is. Vooral niet als het wordt uitgesproken als ‘smaaart”. Mijn persoonlijke oordeel: dikke vier min (schrijve 4-), maar andere meningen en oordelen zijn welkom.

 32. Zalige onwetendheid… Zoals Wim Kok eertijds met de muis.

  Of is het toch ergens dommigheid? Geestelijke luiheid? Je wordt toch doodgegooid met televisiereclame over smartphone’s? Nooit een folder van Mediamarkt of Aldi ingekeken?
  Maar het werkt ook de andere kant op natuurlijk. Dingen die ouderen wel weten, en wij niet. Hoe je boekweitgort maakt zonder internet, bijvoorbeeld.

 33. @Letter Daar heeft oma haar papieren internet voor: kookschriftjes, knipsels en aanverwanten. En dingen dieze vaak maakt doet ze uit haar hoofd. Ik trouwens ook, jij ook toch?

 34. Apie, ik heb een paar mensen van 75 in mijn omgeving die bepaald niet blij zouden zijn om als “oud besje” bestempeld te worden. 😉

 35. Wanneer is het moment eigenlijk aangebroken dat je ‘oud besje’ genoemd mag worden? Of gewoon maar helemaal niet? En wat is de mannentegenhanger van oud besje? Ouwe sinaasappel?

 36. Luvienna, als je bedenkt dat we straks allemaal tot 67 jaar door moeten werken, dan lijkt me de term “oud besje” voor iemand van 75 niet erg van toepassing!

 37. Ik denk dat het in de familie, pawi, gebruikelijk is om de telefoons door te geven. De gene voor oma had nu voor het eerst een smartphone dus nu de carrousel op gang kwam kon men er niet onder uit deze aan het lieve besje te geven.
  Niet bepaald sluitend, meer kan ik er niet van maken.
  Ik wil ook een oude peer worden. Liefst een toffe.

 38. Riverside, wil ’n familie reünie organiseren, broertje , zusje etc.
  De zaterdag is voor mij, zondag gaan we gezellig naar Son of Saul daarna de familieband.
  Missie: Zonder welk ding , kan ik niet het komende half jaar.
  Duidelijk?
  Dank, veel sukses.

 39. @Luv “Wanneer is het moment eigenlijk aangebroken dat je ‘oud besje’ genoemd mag worden?
  Als je eruit ziet als een oud besje:

 40. Dat was een mooie antwoordoptie voor een referemndum geweest, Roosje, maar ja, dat kan nou niet meer. :-p

  Dit is trouwens een oud druifje, een rozijntje? Zou het dan niet ‘oud rozijntje’ moeten zijn?

 41. Nu we het toch over voedsel hebben…
  Dat Voedingscentrum adviseert niet maar trapt open deuren in.
  Waarschijnlijk denken ze daar dat Nederland uitsluitend bewoond wordt door armen van geest of Down-programmamakers.
  Appels en eieren in de koelkast bewaren. Duh.

  Zo ken ik er nog wel een paar:
  – Gehaktballen onder het vet in de juspan en het geheel in de koelkast
  – Teelballen in het scrotum en niet aan het sleutelrekje
  – Melk en zuivel in de koeling
  – Borsten, klein of groot, in een goede beha
  – Condooms liefst in een warme, vochtige plaats of anders in het nachtkastje
  – Vluchtelingen in de koele kelder of op zolder, goed geventileerd
  – Kinderen in de creche
  – Kop in het zand

  Ben beetje balsturig.
  Appelvormigen vallen bij bosjes dood neer. Ouwe peren zoals ik (hoi Indra!) leven langer. Slob stapt op. Ouwe besjes moeten een smartphone. Gymnastiekende Russen gebruiken doping.
  Waar gaat het helemaal over…?

 42. Dan ook maar het tweede ikje van vandaag, nu in de papieren krant. Actueel. Ook hier.

  Omdenken

  In de afgelopen week gepresenteerde “Richtlijnen goede voeding”, stelt de Gezondheidsraad dat een glas sinaasappelsap net zo ongezond is als een glas cola. Aan onze kinderen van 6 en 8 jaar is de rage van het “omdenken” niet voorbijgegaan:
  “Mama, dan willen wij graag cola bij het ontbijt.”

  Saskia Knoop

 43. Van Cola worden je stuivers blinkend schoon en je gebit rot ervan weg. Dat heb ik altijd geleerd.

  Later weer hoorde ik dat Cola, mits lauw en de bubbeltjes eruit gekookt, ideaal is tegen uitdroging. Uitdroging in de zin van vochttekort, zoals bij babies en oudjes die weinig binnenkrijgen. Of in de tropen.

  In Suriname wisten ze dat allang

 44. @Letterzetter 14:54

  Ik kan me er iets bij voorstellen Letter, alleen die borsten in die goede beha, daar verbaas ik me over. Niet dat ik vind dat die in een slechte beha horen, maar ik mis de keuze die condooms wel hebben.

 45. @Luv 16:30 u.
  Vrijheid blijheid, wat mij betreft mogen ze ook schommelen, wiegen of brutaal prikken. Mijn oud-schoonmoeder was een fervent voorvechtster van opbergen in een goede beha. Of anders kniebeschermers.

 46. @Apie, het hebben van een keuze. Desnoods de keuze voor pindakaas. Hoewel gesmolten chocola (geen chocoladepasta!) me meer voor de hand lijkt te liggen.

 47. @Letterzetter, daar spreekt het Voedingscentrum zich dus niet over uit?

  Kniebeschermers lijken me lastig in dit verband. Met name het vastmaken. Of was dat juist niet de bedoeling?

 48. Leuk ikje, dat laatste!

  Ook mijn kinderen zijn een meester in het omdenken, ikzelf ben wat beter in het ompraten.

  pawi, heb je je helemaal op het vrijwilligerswerk gestort? Goed van je!

 49. Indra, het vrijwilligerswerk wordt overgenomen door Heer Rozenwater als ik naar de tandarts moet. Misschien toch eens vaker in de spiegel van de tandarts kijken.

 50. Apiedapie, is er iets te vertellen over hoe je over dit blog denkt? Heb ik ’n link over geslagen?
  Ik bedoel wat is er aardiger over je visie, of wat dan ook iets te vertellen?

 51. Zacht weer

  Wij wandelen in het Dr. Jac.P. Thijssepark in Amstelveen. Door het zachte weer zijn de bomen nog grotendeels in blad. De herfstkleuren zijn overweldigend.
  Tuinlieden zijn bezig de vijvers op te schonen. Ze scheppen de opgehaalde blubber – voornamelijk rottend blad en modder – op de oevers. We vragen waarom ze niet even een paar dagen wachten tot al de bladeren zijn gevallen.
  Dat blijkt niet te kunnen. De klus moet namelijk voor een vastgestelde datum zijn geklaard: „We kunnen toch niet met alles rekening houden?”

  Berthold Ebbinge

 52. Binnenkort maar weer eens een kijken nemen in het Dr. Jac.P. Thijssepark, bijvoorbeeld als ik de Miro tentoonstelling heb bezocht.

 53. De auteur van dit ikje had beter nog even met schrijven kunnen wachten totdat alle bomen op het noordelijk en zuidelijk halfrond tegelijk hun bladeren verliezen.

 54. RSB, ik vermoed een leading question, maar wat zou je willen weten? Of ik dit een leuk of stom blog vindt? Leuk. Of ik hier graag kom? Sinds kort weer wel. Of ik de reageerders leuk vind? Ja. Of ik denk dat dit blog niet beter kan? Nee, denk ik niet. Of dit blog nog lang zal blijven bestaan? Denk het wel. Of ik een toekomstvisie, integraal en multidimensionaal, heb over de toekomst van dit blog? Nee, niet dat ik weet. Of ik nieuwe plannen heb? Volop. Wat jij?

 55. Qua ikje, ja dat heb je met tuinlieden die ook ambtenaar zijn of door ambtenaren ingezet worden, die luisteren niet meer naar de natuur, maar naar de opdrachtbrief. Hebben vast ook al de bak met strooizout klaargezet.

 56. Oh, heer Rozenwater! Heb je dat zelf overgetypt? Mooi werk, man.

  Over het ikje: ik denk altijd aan taakgestraften als ik mensen aan het werk zie op straten, pleinen, in parken. Het lijkt me leuk werk, beetje sloten schonen met behulp van een platbodem met daarop een hijskraantje, bladblazen terwijl je je adem kunt inhouden, zelfs putjesscheppen kan plezierig zijn. Als het maar binnen de tijd die ervoor staat kan worden gedaan.

 57. Het is in Nederland wettelijk geregeld dat watergangen (bijv. schouwsloten van het waterschap en sloten die voor een goede afwatering zorgen) voor 1 nov. resp 1 dec. door de eigenaar geschoond zijn. Vijvers in parken hebben ook een belangrijke rol, ze worden in veel gevallen gebruikt als riooloverstort.
  Dat schoonmaken heeft een goede reden. Niet alleen bladval, dat maar een klein gedeelte is, maar vooral riet en waterplanten (dat voor die bepaalde datum moet zijn gesneden/verwijderd) aan de kanten en afval op de bodem vormen belemmeringen voor de goede afvoer van water dat vooral in de herfst en winter overvloedig valt.
  Het is dus niet zo dat tuinlieden/ambtenaren alleen maar naar de natuur hoeven te luisteren, het algemeen belang vereist dat dit belangrijke werk op tijd klaar is.

  Een vroegere buurman, die weleens over de vloer kwam, werkte bij een waterschap en kon onder het genot van een fles Jägermeister en/of Beerenburg uren doorzagen over dit onderwerp. Na zoveel jaren kwam dit weer naar boven borrelen 🙂

 58. Een andere reden dat dat op tijd gedaan moet zijn is dat alle beesten die zich voor de winter in de modder terugtrekken, daar nog niet zitten. Gebeurt het schonen te laat dan is het volgend voorjaar tegen een heleboel beestjes Dag kikkers, salamanders enzovoort. Onze sloten zijn klaar.

 59. Volop stof voor het wetenschapskatern dus, zo dit nog bestaat. Zin en onzin van blaadjes ruimen (die in de natuur ook niet worden verwijderd, toch blijven er genoeg kikkertjes leven).

 60. @Apie. omdat in de natuur de blaadjes niet worden geruimd blijven de kikkertjes en andere beestjes leven. Als er geschoond wordt voordat de beestjes zich in de modder hebben teruggetrokken, blijven ze ook leven.

 61. Dan liever niet schonen wat mij betreft. Laat maar borrelen en overstromen de boel, da’s de natuur, had je maar niet in de buurt van zo’n watergang moeten gaan wonen. Ja, zo ben ik he, keihard, zal ik de politiek ingaan?

 62. Morgen waarschijnlijk een St Maarten-ikje. Vorig jaar had ik ruim 50 kinderen, nu net 15. Daar zit ik straks met al m’n snoep. Ik heb helaas iets gekocht dat ik zelf niet lekker vind. Dommmm!

 63. Waarom er geen Diwalikje is geplaatst snap ik niet. Of er is er geen eentje ingezonden natuurlijk. Kan. Mag.

  Langs deze weg al onze hindoelezers en -lezeressen een happy diwali toegewenst. Moge het licht het van het duister winnen. Wordt weleens tijd ook zeg!

 64. @Apie 17:41 Ik zou ook liever niet schonen maar de waterschappen verplichten je, omdat de grondwaterstand voor de boeren niet te hoog mag worden.

 65. Ja die boeren worden met alles in de watten gelegd. Gewone burgers, niet-boeren dus, zorgen voor hun waterstand, de televisie bezorgt ze een paar vrouwen om uit te proberen, melken doet een machine, kalveren worden door een hoefbekapper gehaald, doen ze eigenlijk nog wel iets zelf voor dat vorstelijke inkomen waar ze van die keigrote bungalows voor kunnen bouwen?

 66. Je hoeft maar een keer ‘ boer zoekt vrouw ‘ te kijken en je weet weer genoeg, ze staan in de rij. Wat een vertoning.

  Dat vrouwen zich zo aanbieden is zeer stuitend, ook wel weer lachwekkend eigenlijk.

 67. Het wordt morgen spannend maar niet stiekem. Wie zit er ook al weer niet in de commissie? Roemer? Zit Wilders er in? Zijn het Samsom en Klaver? Het is er meer dan een, en wie heeft er belang bij? Wie treedt af, wie gaat misschien wel de bak in?

  Zit er iets met pandakaas smaak bij, Indra? Op MP mag je geen eten aanbieden volgens mij, net als medicijnen.

 68. Dank Apiedapie voor toelichting.
  Ik mis de gedachte-lijn , gaandeweg wil ik over 1 1/2 jaar ’n blog hebben, met strakke kleurvoering, snel in het “ikje”, dus weinig zoeken , de meer dan interssante community kaders: Alléén het “ikje” die button. Nu click ik , kom vervolgens in : u heeft het lepeltje voor de 66ste reactie? Wat moet ik daar mee?
  In december verschijnt er geen intro meer. Prima.
  Maar er komt ’n andere rubriek tralala. Zo u maakt het spannend?

  De 100 e is ’n overicht van de top- 20 aardigste, grappigste. opmerkingen.
  Wat ik deed met mijn vriend , we zaten op het reserve-wiel van ’n Fiat 450, op ’n Invalide parkeerplaats, toch ben ik goed “terecht gekomen”?
  Er zijn er , die dat zeer interessant vinden, het te delen, het op te schrijven.

 69. Gisteravond, na het Sint Maartenfestijn, kwam er nog een collecte voor de Alzheimerstichting. Ik had veel snoep over, maar heb me beheerst.

 70. Dank je, RSB, je hebt gelijk, de lange-termijndoelen zijn nog wat vaag. Komt omdat er nog teveel onzekerheden zijn. Allereerst het aanbod van ikjes. Het is aan het opdrogen en we waren er sowieso op uitgekeken. Vandaar dat we zijn gaan diversificeren: eigen stukken, nieuwe rubrieken (koppen, foto’s, referenda), een geheel eigen interactiviteit ontdekken als het ware, we zitten er nog volop in, want paar fikse tegenslagen (zoals afblazen van Verkiezing Reageerder van het Jaar, sterretjes, duimpjesbokaal). Maar je weet maar nooit met die gekke NRC, de ikjes kunnen zo weer terug zijn, je weet het gewoon niet. En daarin liggen onze roots.

  Ik weet niet waarom ik “allereerst” schreef, want dit is het wel. We rommelen door, we laten ons verrassen en het nieuwe format ontstaat as we speak. Gelukkig zonder gedrein en gesneer en ook zonder commerciele druk. A.Dapie blijft voorlopig gratis!!!

  Strakke kleurvoering? Ik wil wel een weekje in zwartwit, als je dat bedoelt.

  “Alleen ikje” button: nemen we mee, aardig idee. Evenals een extra lepeltje voor de 66e reactien lekker gek, hou ik van!

  Ideeen voor het 100e overzicht welkom. Bloemlezing uit bloemlezingen zeker te overwegen maar gigatijdrovend.

 71. Misschien was het helemaal geen collecte voor Alzheimer. Toen jij de deur opendeed waren ze glad vergeten wat ze kwamen doen! Die snoepjes gewoon opmaken hoor, iedereen die bij jou aan de deur komt krijgt ze mee. Stel je voor, al die glunderende gezichtjes. Van de meteropnemer, IKEAbezorger, de post, deurwaarder, het wordt feest bij jou in de straat.

 72. Misschien een aardige referendumvraag: wat wilt u in het 100e weekoverzicht? Niks bijzonders, bloemlezing der bloemlezingen (terugblik op 100 overzichten), of nog iets verrassenders. Ik ben benieuwd en voor alles in.

 73. Ik ding vast niet mee naar de hoofdprijs dus ik kan het wel vragen:
  Waarom geen verkiezing van de reageerder van het jaar? Laten we elkaar niet in de maling nemen, het was DSR die vorig jaar (en dit jaar ook al) moeilijk deed. Volgens mij vond de rest het een leuk idee, een leuk initiatief. Nu DSR geen spaken in het zout zal strooien kunnen we toch gewoon de verkiezing houden? In de bekwame handen van HR? Met of zonder ingewikkelde stemprocedure. Een zeikpuntje kunnen we in ieder geval vergeten, Apie dingt gewoon mee, als reageerder. Kom op, laten we wat peper in de slakkenhuisjes doen en er een leuke bedoening van maken! Met badhanddoeken en sherry in koffiekopjes voor hen die naar smachten.

 74. Heer Rozenwater was stellig in zijn afblazen. Ik sta er nu in de nieuwe situatie wel voor open, DSR kan overigens gewoon meedoen, zowel passief als actief. De duimpjeszeloot waart echter ook nog rond en kan de zaak ook nog verstieren. Tja, moeilijke beslissing, die ik niet in mijn eentje wil nemen.

 75. Apie, een bloemlezing over 100 afleveringen lijkt me nog een enorme klus. Ik vind dat je zo langzamerhand wel genoeg hebt gedaan, alleen al door hier 100 intro’s neer te zetten. Zoals ik al eerder zei: neem eens lekker vrijaf.

 76. Dank je, Indra. Het zou in principe kunnen, maar ik moet er dan een dag of vier voor snipperen. Zit ik toch wel tegenaan te hikken, hoor. We wachten de verdere reacties af.

 77. Wat betreft de verkiezing van de reageerder van het jaar: ik zit daar niet op te wachten. Op het moment dat je voor de een kiest, doe je vaak een ander weer tekort. Bij de een vind ik dit aspect leuk, bij de ander spreken me weer andere dingen aan. Dus wat mij betreft: onthouding van stemmen.

 78. Doe maar gewoon een ‘normaal’ overzicht.
  De keuze aan onderwerpen voor een overzicht der overzichten is overweldigend en het is gewoon te veel werk. Eén week is soms al hele klus, denk ik zo.
  Het wekelijkse overzicht wordt wel gewaardeerd, in elk geval door mij.

 79. Eigenlijk hebben jullie gelijk, Indra, Letterzetter en Klare Taal. Een verkiezing is niet gezellig. Gewoon op iemand stemmen geeft geen warmte. Misschien zou een ‘stemming’ met rede beter zijn.
  Ik vind bijvoorbeeld Luvienna en pawi leuke reageerders. De een omdat ik het sympathiek vind dat er voor de dieren, de niet mensen, op wordt gekomen. De ander omdat het leuk is om te zien dat ook een dame er soms met gestrekt been in kan gaan en toch superieur blijft glimlachen. Ik zeg maar wat. HR heb ik nog nooit op een werkelijk onaardige reactie mogen betrappen. Letterzetter heeft een humor die mij mijn ogen opent.

  Nee werkt ook niet. Eigenlijk vond en vind ik iets feestelijks, iets gedenkwaardigs zo rond het einde van het jaar voornamelijk gewoon erg leuk. Bij OBA hadden ze het eindejaarsgedicht waar Apie en ik nog aan hebben meegedaan, dat was ook leuk, maar misschien is dat ook niet iets voor hier.

  En over de Moeder alle Intro’s…waarom niet eens diep in de eigen ziel gekeken A. Dapie? Waarom geen bloemlezing uit eigen reacties? Die waar jezelf het meest over gegniffeld hebt of waar je je juist voor schaamt, als dit al het geval is? Zet jezelf eens in het zonnetje! Jij bent immers de ster hier met de meeste zwaartekracht, waar wij allemaal om heen draaien.

 80. Als ik over jou, Indra, iets aardigs zou schrijven krijg ik weer het verwijt dat ik teveel tekst produceer.

  Eigenlijk is iemand altijd wel aardig voor iemand, op welk level dan ook. Maar sommige zijn gewoon aardiger en andere baardiger.
  En je hebt ook nog hen, zij die hulpvaardiger zijn. Besluitvaardiger.
  Uitvaardiger.

  Momenteel wacht ik op een telefoontje, hoe twintigste eeuwig is dat niet?

  In de moestuin converseren twee vrouwen over de peren heen, de bomen dan toch, de peren zijn ‘m vast gepeert.

 81. Hadden jullie deze al? Bij de NRC lusten ze wel pap van ikjes over eten. En McDonald’s: niks mis mee. Groen logo staat wel aardig, maar dat roodgele gevlamde vond ik ook wel mooi.

  Griepprik

  In een land waar kinderen op steeds jongere leeftijd obees worden, Jamie Oliver hevig lobbyt voor een belasting op suikerhoudende drankjes en de NHS, de Britse gezondheidszorg, in al zijn voegen kraakt, krijgen we een oproep van de huisarts voor de griepprik voor mijn twee jonge kindjes.
  Als ik telefonisch een afspraak maak, merk ik op dat we diezelfde ochtend ook al onze halfjaarlijkse check bij de tandarts hebben.
  “Oh dear”, zeg de doktersassistent, “die arme kinderen, misschien moet je ze erna trakteren op een etentje bij McDonald’s!”

  Jenneke Bleeker- van Weel (Londen)

 82. Nounou Jenneke vindt het wel lekker belangrijk dat ze in London woont hoor. Mag. Can. De typische Britse humor moet ze nog leren herkennen. Qua pointe wel aardigaap. Oh sorry.

 83. Hmm, er tekent zich best wel een beetje consensus af. Geen moeder aller intro’s dus, pfffff, ben ik blij mee, ik zag er toch wel als een huis tegenop. Mijn eigen persoonlijke hoogtepunten in het zonnetje, nou neu maar als suggestie wel lief. Oftewel, we kijken wel, we hebben nog een paar weken.

  Ook qua verkiezing een eenstemmig geluid. En idd het rijt uit elkaar wat nu juist zo lekker verbonden is.

  Iets speciaals voor de Kerst ben ik voor in, iets ter afsluiting van een roerig jaar. Maar wat? Wat u zegt. Ook hiervoor nog volop tijd. OBA Nieuwjaarsgedicht gaat er hopelijk bij OBA komen. Hier hoeft dat niet voor mij.

  Misschien kan elke reageerder een lofdicht op een andere reageerder naar keuze schrijven (of meerdere): waarom is het zo’n fijn persoon, een beetje a la timpie vandaag, het leuke van iemand naar voren halen, dat naar mij sturen via en ik publiceer het in een verzamelblog met weglating van niet alleen de naam van de afzender maar ook zonder de naam van de aanbedene.

  In de reacties raden wie wat voor wie geschreven heeft mag, maar net als bij Sinterklaas lootjes trekken op het werk hoeft het niet bekend gemaakt te worden.

  “Lief zijn voor elkaar, kan, mag” zou de werktitel kunnen zijn. Keiveel hartjes en poesieplaatjes met glittertjes als illustratie. Is dat wat? Anoniem maar dan positief. En we laten zien dat leuk voor elkaar zijn niet perse saai en voor een bejaardensoos is. Heb er nu al zin in! Jullie?

 84. Leuk idee, Apie, maar wel moeilijk om geen namen te noemen. Ik wil best een poging doen, maar plaatjes en illustraties, daar ben ik niet goed in. Zoals mijn vader vroeger zei, nadat hij eindelijk na veel zeuren mijnerzijds in m’n poëziealbum had geschreven: die plaatjes koop je er zelf maar bij!

 85. Geschreven door Frances Paulus   

  De Fransen zeggen: “Souvenir”,
  De Duitsers: “Denk’ an mir”.
  Maar vreemde talen spreek ik niet,
  En daarom zeg ik; “Vergeet mij niet”.

 86. Mag ook met namen, Indra. De plaatjes en illustraties doet blogbaas dezes. Wensen en suggesties mogen worden meegestuurd, maar indien die ontbreken plaats ik er de plaatjes bij. Lief he?

 87. Barbertje moet hangen, een afzeikstukje.

  Nou hangen ze daar, de fractievoorzitters. Als verdachten, dus we hebben het nu over D.S. van de P.v.d.A., H.Z. van de V.V.D, E.R. van de S.P., A.P. (voormalig veilingmeester) van D.66, G.W. (stamt af van vluchtelingen) van de P.V.V. om maar een paar te noemen.
  Iedereen is verdacht. Zwarte balkjes, initialen. Heftige ontkenningen, ‘mijn integriteit is aangetast’ uitroepen, en ergens zit dus iemand (of meer iemanden) stilletjes te hopen dat het met zo’n nieuwe commissie wel los zal gaan lopen, dat was tot nu toe toch altijd al het geval?
  Een kerel (of grote meid) zou nu opstaan en zich melden: ‘Ik was het.’
  Dat verdient tenminste respect.
  Maar zou dat gaan gebeuren?
  Is het pluche het belangrijkste wat er is in het leven van een politicus/ca?
  Eerlijkheid, oprechtheid… o wacht. We hebben het over politici.

  We zullen zien of er een commissie nodig is (werkt die in het openbaar of ook stiekem?), of dat er een ei wordt gekozen voor het geld.

  G.B.J. Ltz

 88. Och, ik hou zeker niet van lekken, maar om nu een fractieleider met gevangenisstraf, recherche, uitsluiting te bestraffen, gaat mij persoonlijk wat ver. De Troonrede wordt jaarlijks gelekt, evenals zo’n beetje elke beleidsnota. Dan kun je net zo goed het hele Binnenhof verbouwen tot Koepel of Guantamobay.

  En what about de helers? Gaan de Frits Westers en andere journalisten vrijuit? Die weten dat het gestolen illegale waar is.

 89. Mooi, GBJ. L…,

  Zelf geschapen crisis door het beste jongetje van de klas, het pluche blijft hoofdzaak, wie is de grote verliezer D.S. imho.

 90. Als vingertjes kapitt’len
  En mondjes zich vromen
  Als beentjes zich strekken
  En ell’bogen dromen

  van wat er daarachter hen zoal gebeurt
  Pas dan is mijn plekje voorgoed hier verbeurd.

 91. Gaat er met een gestrekt beentje in…die uitdrukking heb ik vele malen gezien maar nooit begrepen. Ook Google helpt me niet verder.

  Wie kan mij deelgenoot maken van de betekenis van die uitdrukking: gaat er met een gestrekt beentje in?

 92. Nou een beetje hoe je RSB op zijn plaats zet, bedoelde ik, niets onaardigs verder.

 93. Ik zie al weer veel ellende op mij af komen, ik neem het terug, sorry is not THE hardest word to say.

 94. Kijk je nooit voetbal, pawi? Met gestrekt been kan je lelijke blessures bezorgen aan een ander, maar ik neem aan dat Tim het niet zo hard bedoelt.

 95. Indra moest weg, maar ze kan op haar werk vast even tijd vinden om te kijken:

  Al varkentjes bidden
  en engeltjes vloeken,
  Als keistenen drijven op de Rijn
  dan pas zal onze liefde ten einde zijn

  Dat staat in elk poëzie-album, en daar was mijn inzending een variant op.

  Dat gestrekte beentje is me nog steeds niet duidelijk. En ik laat het daar graag bij. Het is iets onaardigs. Iets met voetbal. Met beide onderwerpen wil ik niks te maken hebben.

 96. Zo is het, er met gestrekt been ingaan is een rotovertreding bij voetbal. Het betekent dat je niet de bal maar je tegenstander wilt raken en wel zo hard mogelijk. Het als metafoor gebruiken voor iemand die discussieert en argumenteert is zo mogelijk nog agressiever. Je zegt daarmee: jij redeneert niet, jij argumenteert niet, jij schrijft alleen maar dingen op die de ander pijn doen, ongeacht de inhoud.

 97. Neen lieve plopje (16:16), je hoeft niet aan te vinken dat je mail wilt krijgen, je kunt zelfs een niet-bestaand emailadres opgeven, alles kan, alles mag. Je reacties en hopelijk vrolijke gedichten en versjes zullen vanaf nu volautomatisch en wel meteen worden geplaatst. Let maar eens op. Moet je maar niet bijna vier jaar lang verstek laten gaan jochie toch van me ❤

 98. Mededeling: vanwege bezigheden buitenshuis zijn de verschillende reacties van plopje wat langer dan nodig zou zijn geweest in het moderatiebakje blijven liggen. Wat heet? Zes uur lang, als dit maar niet telang voor zijn tere zieltje is geweest.

  Ook op de wie is wie en rijmpjes en versjes en ikjesverzamelblog zijn verse bijdragen van plopje te bewonderen. Wij zijn keiblij. 😀

 99. Het poezieversje over varkentjes die bidden etc. somt allerlei dingen op die onmogelijk zijn en concludeert dan dat pas als dat allemaal gebeurt, dat dan de liefde voorbij is. Oftewel nooit. Een lief zij het wat onbeholpen versje, maar dat schijnt bij poezieversjes te horen.

 100. Voorspelling
  Opdracht aan Commissie met Kamerleden: wie lekte. Onderzoek op 3 februari 2016 afronden. Spoed geboden. Geen namen in onderzoek vanwege ‘objectiviteit’. Geloofwaardigheid parlement in geding.
  Uitslag:
  Wij van WC-eend, Eigen Keurslagers en Beun de Haas vonden geen bewijs. Glas. Plas. Alles blijft zoals het was.

 101. Andere variant: rapport loopt vertraging op, niet op tijd klaar. Zaak verjaard. Rapport heeft dus geen zin meer, maar commissie gaat wel strengere regels stellen.

 102. Tja, een omroep, een website eigendom van een krant kan een referendum starten via digitale handtekeningen ophalen, en nu is er een situatie die onderworpen wordt aan een wet uit 1855. Krankjorum, om maar een woord uit 1955 te gebruiken.

  Als het trouwens Wilders is dan zal hij moord en brand schreeuwen, als het Samsom is, zal hij, GW, dan iets zeggen over de vrijheid van meningsuiting? Het was Wilders die vorige maand ook op het koord liep over iets wat in de commissie stiekem besproken was… Het blijft intrigerend. Wat als het Samsom is en het uit komt en hij af moet treden, valt dat dit kabinet? En wat voor een verkiezing zullen we dan krijgen.

 103. Eerste alinea: het een heeft met het andere niks te maken.

  Tweede alinea: het lijkt me duidelijk dat het Samsom is, je zag zijn neus een behoorlijk stuk langer worden toen hij zei dat hij het niet was. Net als Clinton destijds (I never had a sexual relation with that woman) is hij tot nu toe de enige met een uitgebreide ontkenning, ‘ik heb niet met NRC Handelsblad gesproken’. Daar kun je later nog alle kanten mee op. Je kunt de zaak namelijk ook heel prima lekken via een fractiemedewerker, een kennis van de journalist, de betreffende notulen ergens hebben laten slingeren (en na vijf minuutjes weer ophalen), kortom: Samsom is de mol, het gezelschapsspelletje voor deze winter voor heel Nederland is begonnen.

 104. Ja hij keek behoorlijk schuldig dat vonden wij ook. Wat een ramp dan voor de man als het uitkomt, maar misschien zelfs goed voor de PvdA, een wisseling van macht zonder verkiezing. Misschien heeft Asscher hier wel wat mee te maken?

 105. Dat Asscher hiermee iets te maken heeft sluit ik niet uit. Het zijn toch vaak de meest vrome smoeltjes die de smerigste truukjes uithalen. Maar het blijft speculatie, we zullen het vermoedelijk nooit weten.

 106. Wellicht ligt het aan de verbetering van de sfeer, wie zal het zeggen, ik niet, en laten we eerst maar eens zien of e.e.a. beklijft. Afzender heeft hier ook wat rondgespookt, maar kon evenals plopje niet helemaal overweg met de navigatie alhier. o_O Ook NaamNomName reageerde op een oud intro, dat van vorige week, ook dat is moeilijk op deze superdynamische site waar een gesprek al wegfloept als je een uurtje niet kijkt.

 107. Dag lieve Apie,
  Leuk iets van je te horen/zien. Vier jaar? Dat zal toch niet? Of wel? Sorry dan. Ik probeer mijn leventje te beteren. Wie weet.

 108. “Laat een reactie achter bij heer Rozenwater”? Dat staat hierboven. Waar kom ik dan terecht? Het is allemaal knap ingewikkeld. In de reacties hierboven staat mijn eerdere reactie nu ineens wel. Apie heeft gelijk: ik begrijp niets van de navigatie hier. O, dat heet superdynamisch. Ik was er al bang voor.

 109. Arie Slob

  Mijn man en ik praten graag over politiek. Onze zonen zagen dat al vroeg anders: al die onbekenden die langskwamen aan tafel: saai. We voerden de ‘Arie Slobvrije dag’ in: één dag per week geen politiek aan tafel. Tegen Arie Slob hadden we niets, zijn naam is goed uit te spreken als je vier bent. Nog dagelijks wordt hij aangeroepen op het moment dat onze interesse de zonen de keel uithangt. Vaak terecht.

  Vanmorgen vernam mijn zoon dat Slob de Kamer verlaat. „Kent hij onze ‘Arie Slob-vrije dag’?”, vroeg hij zich af. Geachte heer Slob, bij dezen. Naar onze overtuiging hebben we uw naam niet ijdel gebruikt, wel voor gezinsdoeleinden. Dat moet u aanspreken.

  Kirsten Veldhuijzen

 110. Ach, weet je, plopje, het wijst zich op een gegeven moment vanzelf. Het superdynamische systeem is tot stand gekomen op basis van voortschrijdend inzicht, experimenteren, uitgebreide tests, dit, wat het nu is, werkt lekker hoor. Links zie je de laatste reacties, doorgaans hebben die betrekking op slechts twee verschillende draden: de actuele ikjesdraad (anders dan op NRC vroeger wordt die niet dagelijks maar wekelijks, elke maandag, stipt om 13:00 uur, vernieuwd), of de Kunstrubriek van Heer Rozenwater. Alle andere draden zitten in het archief en zo nu en dan reageert een dwaalgast daar, maar dat kan genegeerd worden. En oh ja, ook effe aan denken, elke draad kent honderden reacties (bij elke 100 wordt een lepeltje uitgereikt), die honderden reacties maakten vroeger het scrollen langdradig, daarom zijn ze opgedeeld in hapklare brokken van 50. Normaliter kom je vanzelf bij de laatste terecht, maar soms, het is zoals Roosje zegt, moet je even op “nieuwe reacties” klikken.

  Eventuele gedichtjes van reageerders worden er overigens als de tijd en zin aanwezig is door blogbaas dezes uitgelicht en voorzien van fraaie illustraties in een apart blog gezet. Just saying ….

 111. Waarom schrijft Kirsten een open brief aan Adriaan Slob over een niemendallerig familiegebeurtenisje?

  Slobvrij, Samsomvrij, Ruttenvrij, PVvrij, Pechtoldvrij, Bumavrij, het is allemaal een (schrijve: 1) pot nat hoor. Of je nou door de kat of de hond gebeten wordt, de hoge heren in Den Haag gaan er met onze poet en (zoals Dominee Visser me ooit eens zei over de standaardreactie van drugsverslaafden op lokale bestuurders in Rotterdam) wijven vandoor.

 112. Die HR heeft het maar weer eens mooi overgetypt. Bij mij komt de papieren krant pas rond vier uur.

  Welke van de Kirsten-zonen zou deze grap hebben durven maken?
  Arie Slob-vrije dag, ik genoot er elke dag van zonder het te weten.

 113. Apie: of je nu door de kat of de hond gebeten wordt…
  Dat vind ik voor jou doen een zwaktebod. Het laatste jaar heb ik je toch als een Zeer correct bewogen persoon gezien.

  Vanavond een jaar geleden publiceerde jij mijn eerste deel van ‘Ik ben geboren met een Burn-out’ of was dat gisteren? Hoe dan ook, wat gaat de tijd snel. Ben weliswaar nooit op straat herkend maar door complimenten van deze en gene wel gegroeid. Gelukkig kon ik mijzelf op tijd neer sabelen. Nogmaals bedankt Grote BlogAap! Je hebt er veel werk in gestoken, en dat naast je Day Job. Ik slik nu oprecht een traantje weg. Je hebt mij zoveel plezier gebracht, ik word er heel emotioneel van. Daar zal wel een kots icoontje over gebromd worden, wat ik je zeg. Je kunt tegenwoordig bijna nooit emotioneel en waarheidsgetrouw zijn. Ik kap nu, anders word ik ongeloofwaardig.

 114. “Geweldig! Jij wilt weten wat er echt speelt” zegt de NRC website. Onvoorstelbare verzaking van journalistieke plicht. Schaamteloos. Werkelijk elke tv-zender, elke radio, elke krant op de hele wereld rapporteert live en geeft het nieuws door.

  Zo niet de NRC, nog altijd bevolkt door goede journalisten, maar geleid door een diep gevallen zootje managers zonder enig gevoel voor de rol van een nieuwsmedium in de samenleving.

 115. Apie is veilig, zo te zien, maar hoe gaat het met Lummel? Of zit je niet meer in Parijs, Apie?

 116. De papieren krant kwam vanmorgen vroeg en opende met het nieuws waarbij alle andere zaken even op de achtergrond raken.

  Het ikje van vandaag gaat over St. Maarten, best een lief ikje. Misschien plaats ik het later vandaag.

 117. Lieve ikjes kunnen we zeker gebruiken, pawi.

  Op Facebook NRC valt de agressie op van degenen met een abo naar de mensen die zich vertwijfeld afvragen waarom de krant zelfs tijdens een ‘breaking news’ situatie, waarin een ‘live blog’ feitelijk niet meer doet dan overal vandaan – ANP, de persagentschappen, sociale media – nieuws en geruchten doorgeven, probeert om de nieuwszoekende tot een abo te verleiden. Dat doe je gewoon niet dus.

  VdMeersch mag best betaling vragen voor analyses, kwaliteitsreportages en achtergronden van zijn kwaliteitsjournalisten, maar tijdens zo’n event schakel je even om van winst maken naar je verantwoordelijkheid naar de samenleving. Punt.

  En als je dat als rijke stinkerd niet ziet, dan ben je een beetje simpel van geest, vind ik dan weer.

 118. Ach, we hebben de NRC toch helemaal niet nodig. Meer dan genoeg andere nieuwssites.

  De NRC prijst zichzelf letterlijk de markt uit. Laatste krampen van een ten dode gedoemd medium.

 119. Nrc heeft heel tijdelijk de betaalmuur verwijderd. Toen ik gisteravond na concertbezoek thuiskwam en van de aanslagen hoorde op de tv, waren alle artikelen leesbaar, in elk geval van 01.00 u. tot 09.30 uur. Toen zat de boel weer op slot.

 120. Huh? Ik heb niets kunnen openen, en met mij velen niet, getuige de woedende reacties. Wellicht hadden we onze cookies moeten verversen… ach, wie denkt er aan cookies in zulke tijden?

 121. Met mij gaat alles goed hoor, ik woon buiten Parijs, maar bedankt voor het merleven. Het is echt vrtschrikkelijk wat er gebeurd is.


 122. Sint Maarten

  25 jaar woont hij in de portiekwoning bovenaan de trap. In het begin had hij met Sint Maarten snoep in huis. Maar nooit kwamen de kinderen en hij stopte met inkopen.
  Jaren is het stil. Tot wij langskomen. Vijf kinderen met zelfgemaakte lampionnetjes klauteren de lange trap omhoog. Geschrokken doet hij open. „Ik heb niks in huis. Oh wat erg!” De kinderen kijken hem aan en twijfelen: zingen of niet. „Weet je wat? Kom morgen terug!”, stelt hij voor.
  En dat doen we. De avond erna, 12 november. De lichtjes weer aan en het allermooiste liedje. ‘Ik loop met mijn lantaarn. Mijn lichtje loopt met mij. Daarboven stralen de sterren. Beneden stralen wij.’
  Niets straalde meer dan het gezicht van de man die na 25 jaar weer repen kon uitdelen.

  Arno de Vries

 123. 25 jaar voor dit gebeuren was Arno nog niet geboren en dat roept onmiddellijk de vraag op hoe Arno dit allemaal aan de weet is gekomen. Het kan ook niet worden uitgesloten, dat het uit zijn dikke duim komt.
  Si non e vero, e bene trovato.

 124. pawi
  Dat zou inderdaad kunnen, maar dan blijft de vraag hoe vader aan al die achtergrondinformatie uit de eerste alinea komt. Op zijn minst een hybride ikje, gedeeltelijk van horen zeggen en gedeeltelijk afgeluisterd.

 125. En hoe komt Mopperkont aan alle achtergrondinformatie betreffende Arno de Vries? Misschien de verkeerde opgespoord via Google? Zou zo maar eens kunnen.

 126. Ja, die Arno kan schrijven en een sfeertje oproepen. Dat het vermoedelijk geen zelfmeegemaakt ikje maar een verhaaltje voor het slapen gaan is, vind ik voor dit keertje niet erg.

 127. Luvienna, het Sint Maartenliedje is een beetje week, maar toch beter dan wat ik afgelopen woensdag van een paar grotere jongens te horen kreeg. “groen is gras, groen is gras, doe maar gauw wat in me tas” 😉

 128. “Romantisch” ikje , Arno werkt heel behendig met lichtjes en sterren naar zijn pointe die nogal pathetisch overkomt .

 129. indra
  ik heb geen achtergrondinformatie over Arno de Vries en ik heb hem zeker niet gegoogeld. Is de Vries niet de meest voorkomende naam in Nederland ? Ik dacht aanvankelijk dat hij een van de vijf kinderen was en dan is het een ikje uit de oude doos, maar hij zal wel hun begeleider zijn geweest, zoals pawi veronderstelt. Wat een sentimentele kwal.

 130. Dank je RSB, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen …

  Beste lezer,

  Gezien de ernst van de situatie na de terreuraanslagen in Parijs, hebben we besloten onze nieuwssite voorlopig voor iedereen vrij toegankelijk te maken. Zowel abonnees als niet-abonnees hebben dus gratis toegang tot al onze kopij.

  Directie en hoofdredactie van NRC

  Toegang tot nrc.nl gratis voor iedereen – NRC
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/14/toegang-tot-nrc-nl-gratis-voor-iedereen

Ik vind er dit van:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: